mandag den 18. december 2017

Glögg og æbleskiver 19. december

Husk på tirsdag er der juleafslutning


Som afslutning på efterårets program holder vi traditionen tro et julearrangement med æbleskiver og glögg.
Tag endelig famlien med så de kan se alle tosserne.

Alle skal medbringe en pakke til ca. 25 kr. til pakkelegen. Husk det gode julehumør.


For betalende medlemmer og deres familie.


onsdag den 6. december 2017

Konkurrencen: Fluebinding for ALLE

Som sædvanlig afholder vi fluebinderkonkurrencen i starten af februar 2018.

I år har vi valgt at tage kategorien "Klassiske fluer" ud da der normalt ikke er så mange der stiller op.

Til gengæld har vi som noget nyt at dommerne udtrækker deres egen favoritflue blandt ALLE indleverede fluer, ikke kun dem der bliver præmieret.

Kom og støt op om arrangementet - osse selv om du ikke binder fluer. Det er en hyggelig dag hvor du møder andre der har fluebinding som hobby.Lørdag d. 3. februar 2018 på AQUA i Silkeborg


STED OG TIDSPUNKT:
 • Aqua, Vejlsøvej, administrationsbygning, følg skiltene.
 • Starter kl. 10.00 – 15.00 lørdag den 3. februar.
 • Præmie overrækkelse kl. 17.00 i lokalerne

DER BINDES FLUER I KLASSERNE:
 1. Moderne lakse- / havørred fluer på krog
 2. Moderne lakse- / havørred fluer på rør
 3. Geddefluer
 4. Kystfluer
 5. Vådfluer / Nymfer
 6. Tørfluer

KONKURRENCEREGLER:
 • Hver deltager kan kun deltage med  én flue i hver klasse.
 • Fluer, der deltager i konkurrencen, skal bindes i Silkeborg Fluebinderlaugs lokaler under afholdelse af konkurrencen.
 • Det er fx ikke tilladt at benytte præfabrikerede vinger og lignende.
 • Alle tvivls-spørgsmål vedrørende indleverede fluer afgøres af dommerne.
 • Deltagergebyr er på 50,- pr. klasse.

PRÆMIER:
De 3 højeste placerede i hver kategori vil blive præmieret.
Der ud over vil vi afvikle amerikansk lotteri.
Alle deltagere får i forbindelse med tilmelding udleveret et stk. nummereret flueæske, som efter konkurrencens afslutning må beholdes.

BEMÆRK!
Dommerne præmierer deres egen favorit blandt alle bundne fluer.
Der er gave til dommernes favoritflue.

onsdag den 4. oktober 2017

Opslag fra Facebook


Hej Alle.
Tak for en god generalforsamling i går med 16 fremmødte.
Beretning, Regnskab og referat vil alle blive lagt ind i vores protokol.
Hvis der er nogle der vil se beretningen, så ligger jeg den her i løbet af formiddagen sammen med referatet.

Derudover vil jeg gerne takke bestyrelsen og alle andre der har hjulpet med de forskellige ture, undervisninger og generelt hjulpet til med at få klubben til at fungere..
Vi har i år 2 jubilarer som vi fra klubbens side vil give en erkendelse :
Børge Erland Jensen 70 år (16/8 - 1947)
Jens Mortensen 80 år (1/7 – 1937)

Vi har i år 2 bestyrelses medlemmer der takker af. Vi fra klubbens side vil give en erkendelse :

Klaus og Jens var tilstede, så Børge og Peter, der står en flaske til jer i klublokalerne.
Programmet er blevet justeret med en enkelt ombytning af klubaften tema.
Nyt program kommer i dag.

Vi ses til et ny sesson i 2017 og 2018

tirsdag den 26. september 2017

Her er programmet for efteråret 2017
Revideret program
VI SES.

torsdag den 7. september 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsaming i Silkeborg fluebinderlaug

Hej Alle i Silkeborg fluebinderlaug.
I henhold til lovene i Silkeborg fluebinderlaug
(Se link : http://silkeborgfluebinderlaug.blogspot.dk/search/label/LOVE)
afholdes der generalforsamling d. 3/10 - 2017 i klublokalerne.
Hvis der er medlemmer der har foreslag til bestyrelsen / generalforsamlingen skal i henhold til lovene Stk 3 :
Forslag skal være formanden i hænde 8 dage før afholdelse af generalforsamlingen.
Send dem til Peter Thinghuus (peter@thinghuus.net) eller skrifteligt.
Klubben vil være vært for en gang brød efter generalforsamlingen.
Vel mødt til alle. Kom og vær med til at give jeres mening til kende.
mvh
Bestyrelsen